Croeso - Welcome

Diwrnod olaf y tymor- 19/7/16

Ysgol yn ail agor ar y 5/9/16

 

Last day of term- 19/7/16

School reopens on the 5/9/16

 


 

 
 
 

Ysgol Gymunedol T Llew Jones 2013                          PRIF@tllewjones.ceredigion.sch.uk- 01239654553